เกร็ดความรู้

การตีเหยื่อปลอม

การตีเหยื่อปลอมหลัก ๆ แล้วมีวิธีการอยู่ด้วยกันทั้ง 2 รูปแบบคือ

1.Side Casting (การเหวี่ยงแบบข้างตัว)

เรียกอีกอย่างว่า การตีแบบข้างตัว เป็นวิธีการที่จะใช้ในกรณีที่มีอุปสรรคอยู่เหนือหัวไม่ว่าจะเป็น กิ่งไม้ หลังคา หรือสิ่งกีดขวางใดก็ตาม แต่ด้านข้างนั้นมีพื้นที่โล่ง โดยวิธีการนั้นต้องเริ่มจากการปรับตั้งระบบหน่วง ปรับตัวสปูนให้เหมาะสม กะระยะเอาไว้เพื่อให้ตีเหยื่อได้คล่องตัว แล้วอย่าลืมเช็คน้ำหนักเหยื่อกดฟรีสปูนแล้วปล่อยเหยื่อลงมาแบบต่อเนื่อง ไปพร้อม ๆ กันกับการลองเช็คปล่อยสาย หลักการตีจะใช้หลักการถ่ายเทน้ำหนักเป็นหลัก โดยให้ใช้ข้อมือเหวี่ยงข้างลำตัวแล้วใช้แรงดีดของคันช่วยส่งเหยื่อไปให้ได้ในระยะที่ต้องการ

2.Over head Casting (การเหวี่ยงแบบ โอเวอร์ เฮด)

เป็นรูปแบบการตีเหยื่อที่มีความง่ายลงมากกว่าวิธี การเหวี่ยงแบบข้างตัว แต่ต้องใช้ในพื้นที่ที่โล่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวางใด ๆ อยู่เหนือหัวเลย เช่น ตกในกลางทะเลสาบ คลองในทุ่งนา หรือ พื้นที่ที่ไม่มีไม้ยืนหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้เคียงบริเวณที่ยืนอยู่ โดยก่อนจะตีเหยื่อนั้น ต้องมีการเช็คสภาพและตรวจสอบทั้ง ระบบหน่วง สปูน น้ำหนักเหยื่อกดฟรีสปูน และปล่อยสายเช็คดูก่อน จากนั้นใช้ข้อมือเหวี่ยงไปพร้อมอาศัยแรงดีดของคัน โดยวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการตีเหยื่อที่ง่ายและตรงเป้าที่ต้องการได้มากที่สุด

สำหรับการปรับจูนเบ็ดเพื่อ การปรับสปูน การจูนหน่วง ควรปรับจูนให้เข้ากับลักษณะการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงเสปคสายกับเหยื่อตรงกับคันเบ็ดที่ใช้ จะช่วยให้การตีเป็นไปได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามนักตกปลายังอาจพิจารณาถึงเรื่องอุปกรณ์ประกอบร่วมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาไปจนถึงคันเบ็ดตกปลา โดยคันที่มักใช้กันทั่วไปสำหรับการตีเหยื่อปลอม นิยมเลือกคันที่มีน้ำหนักดีและมีความยาว รวมถึงเวทคันที่เหมาะกับเหยื่อ โดยทั่วไปแล้วมักเลือกเวทคันที่ 8-16lb หรือ 10-20lb เพราะถือเป็นขนาดที่พอดีกับมือนักตกปลาทั่วไป แต่ในบางกรณีหรือสำหรับสรีระที่แตกต่าง รวมไปถึงความถนัดคุ้นเคยและจับเข้ามือของแต่ละคน ก็สามารถเลือกใช้ขนาดอื่น ๆ ได้